3Dcreativa

Prototips FDM totalment funcionals
Prototips FDM totalment funcionals

TECN.IMPRESSIÓ

 

 

 

La " Fabricació

 additiva " , " Additive Manufacturing ", coneguda també pels noms de "Impressió 3d " , " 3d printing " , " Prototipatge ràpid" , " Rapid prototyping " , etc ... consisteixen en la fabricació de peces a partir d’un models 3d creat en un programa de disseny CAD d’ordinador.

Per a la seva realització no calen utillatges de mecanitzat , ni motlles de cap tipus . El procés es porta a terme dipositant capes de material d' unes micres de gruix i la posterior consolidació o enduriment després d’haver sortit del broquet i s’enganxarà directament a la capa posterior . La geometria s’obté afegint material a partir d’una geometria virtual .

Actualment , existeixen diferents tecnologies per realitzar això , i la nostra tecnologia d’impressió és la de deposició de plàstic fos " FDM " que consisteix en l’extrusió de material termoplàstic ABS .

La boca extrusora fon un fil d'ABS d’un gruix molt fi que segons la geometria requerida , va dipositant una capa fina de material extruït que es va a endurir immediatament després d’haver sortit de la boca extrusora i s’enganxarà directament sobre la capa posterior , i així , s’anirà realitzant el model capa a capa .

Per crear models complexos , cal construir també una estructura de suport . Aquesta estructura es realitza per mitjà d’una segona boca extrusora incorporada a la màquina FDM

 . Aquest material de suport posteriorment és eliminat per mitjà d’una màquina de " rentat" que no necessita de cap manipulació .

 

 

 

Aquesta tecnologia permet reproduir qualsevol geometria imaginable , donar resposta gairebé instantània als constants canvis en les necessitats del mercat i sobre tot donar un servei cada vegada més gran a la necessitat de diferenciació i personalització dels productes de consum . Així mateix reduir el cost econòmic del model aconseguint models resistents i duradors , peces  pre-acoblables i utilitzables amb validesa funcional .

 

L’aplicació de la fabricació additiva està cada dia més present en multitud de sectors :

 

 Medicina ( fabricació d’implants mèdics , productes ortopèdics i eines quirúrgiques a mida) .

 

 Motlles i matrius ( fabricació de peces amb canals de refrigeració interns amb geometries abans impossibles de realitzar ) .

 

 Aeronàutica i automoció ( peces amb estructures alleugerides o amb canals interns , amb continus i ràpids canvis en els dissenys )

 

  Arquitectura i topografia ( realització de maquetes )

 

  Enginyeria i disseny ( presentació de prototips )

 

  Educació ( creació de models educatius )

 

Etc ....