3Dcreativa

Impressió de prototips en 3d
Impressió de prototips en 3d

INICI/O

INICI

 

Imprimim idees, fabriquem prototips.

 

Ens proposem apropar a totes les persones i professionals la impressió 3d amb la finalitat d'obtenir una còpia física del seu disseny tridimensional.

El prototipat ràpid per mitjà de la tecnologia additiva (impressió 3d) és la tecnologia que fa possible produir models i prototips físics tridimensionals en un curt espai de temps.

El procés de construcció del prototip és directe del programa CAD. (Solidworks, Rhino, Siemens, Catia, Auto / CAD, Pro / engineer etc.), Sent necessària per a la impressió la descàrrega de l'arxiu en un format STL.

La intenció de la realització d'un prototip, és entre altres les de realitzar proves d'ergonomia, disseny, funcionalitat, forma, muntatge etc., Desenvolupar i avaluar opcions d'embalatge, realitzar estudis de mercat abans de començar a fabricar o, obtenir models per fires, congressos, reunions, patents i homologacions en un temps rècord.

INICIO

Imprimimos ideas, fabricamos prototipos.

 

Nos proponemos acercar a todas las personas y profesionales, la impresión 3d con la finalidad de obtener una copia física de su diseño tridimensional.

El prototipado rápido por medio de la tecnología aditiva (impresión 3d) es la tecnología que posibilita producir modelos y prototipos físicos tridimensionales en un corto espacio de tiempo.

El proceso de construcción del prototipo es directo del programa CAD. (Solidworks, Rhino, Siemens, Catia, Auto/CAD, Pro/engineer etc.), siendo necesaria para la impresión la descarga del archivo en un formato STL.

La intención de la realización de un prototipo, es entre otras las de realizar pruebas de ergonomía, diseño, funcionalidad, forma, montaje etc., desarrollar y evaluar opciones de embalaje, realizar  estudios de mercado antes de empezar a fabricar o, obtener modelos para ferias, congresos, reuniones, patentes y homologaciones en un tiempo record.